22 632-32-59 22 632-34-12 519-193-762
ul. Płocka 17 lok. 23, 01-231 Warszawa Wejście przez pasaż B, I piętro   kontakt@prosen.pl
Pulmonologia Dziecięca

Wykonujemy badania:

  1. Konsultacje specjalisty pulmonologa dziecięcego.
  2. Diagnostyka i terapia astmy, innych chorób płuc (np. gruźlica, mukowiscydoza).
  3. Spirometria.
  4. Testy alergiczne.

Możliwość wizyt domowych.

 

 

Copyright © 2018 ProSen.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Designed by: Joomla solmedia.pl